Klíč k vnitřní motivaci

Klíč k vnitřní motivaci

Seminář je dobrým tipem pro každého, kdo se chce zlepšit práci s vlastní vnitřní motivací. A i pro ty, kteří chtějí umět rozpoznat vnitřní motivaci druhých a naučit se ji využít k podpoře činů i výsledků druhých.
Každý si uvnitř sebe neseme své hnací motory i brzdy. Ty pak ovlivňují náš způsob, jakým se rozhodujeme, konáme, dosahujeme výsledků, naplňuje si své sny a cíle.
Naučíme-li se je správně rozpoznat a vnímat, pak nám mohou naši cestu profesním i osobním životem zpříjemnit a usnadnit.
Když je opomíjíme, riskujeme, že budeme vyvíjet příliš mnoho snahy, úsilí a dřiny na dosažení čehokoliv, po čem v životě toužíme, nebo co se od nás očekává. A to s nejistým výsledkem. Pak se do našeho života může plíživými kroky dostat i pocit nespokojenosti a syndrom vyhoření.
Na tomto semináři se naučíte, jak rozpoznat svoji skutečnou vnitřní motivaci. Objevíte cesty, jak s ní vhodně pracovat. Naučíte se rozpoznat, co žene vpřed druhé a co je naopak brzdí.
Pochopíte, proč je někdy vnější motivace zabijákem motivace vnitřní. Objevíte způsoby, jak se tomuto nesprávnému způsobu motivace druhých vyvarovat.

Program kurzu

  • Vnitřní motivace a jazyk naší mysli
  • Kdy a proč vnější motivace zabíjí vnitřní motivaci
  • Brzdy a pohony vnitřní motivace
  • Jak rozpoznat sebemotivaci od sebemanipulace
  • Motivace jako součást komunikace
  • Jak rozpoznat vnitřní motivaci druhých
  • Spouštěče a příznaky syndromu vyhoření
  • Testy k rozpoznání vnitřní motivace

  Co účastí na semináři získáte:

  • Získáte a natrénujete si metody a postupy, které vám pomohou odkrýt své skutečné vnitřní pohony i brzdy.
  • Odnesete si inspirace, jak s vnitřní motivací pracovat, aby vám usnadnila a zpříjemnila vaši cestu k cíli.
  • Budete schopni rozpoznat první příznaky i příčiny nastupujícího syndromu vyhoření. Naučíte se s nimi pracovat a odstranit je u sebe i u druhých.
  • Zjistíte, jak z mluvy druhých rozpoznat, co je jejich vnitřní motivací. A co je naopak může od naplnění cíle odradit.
  • Objevíte nové možnosti, jak komunikovat s druhými, aby vám lépe porozuměli a rychleji jste v nich probudili nadšení pro danou věc či činnost.
  • Zjistíte, které motivační přístupy fungují jen krátkodobě a jsou jedním ze spouštěčů syndromu vyhoření.

  „Bohové umírají tehdy, když umírá nadšení.“

   

Poznámka

  Seminář je veden interaktivní formou. Zapojíte se formou živé diskuse, hravých cvičení a testů, které vám pomohou odhalit nejen vaše vnitřní pohony, ale i brzdy, které by mohly vaši vnitřní motivaci zničit.

Termíny kurzu

Ježek studuje