Úspěšná prezentace a sebeprosazení

Úspěšná prezentace a sebeprosazení

Trénink prezentačních dovedností a rétoriky, aneb osvojte si principy a postupy úspěšných řečníků. Mluvte před skupinou i jednotlivci přesvědčivě a s lehkostí. Objevte jednoduché způsoby, jak se uvolnit a opustit trému.
U nás i ve světě najdete mnoho úspěšných řečníků. Každý z nich je originál, prezentují každý trochu jinak, jinak se připravují, a přesto mají mnoho společného.
Dodržují principy a postupy, které odráží fungování naší mysli. Využívají je tím nejlepším možným způsobem, aby dosáhli svého a publikum se nenudilo.
A právě o těchto principech, které mají úspěšní řečníci společné, si budeme na semináři povídat, hrát si s nimi a trénovat.
Chcete-li své publikum zaujmout, udržet jeho pozornost a získat ho na svoji stranu, je důležité zvolit správnou přípravu, taktiku a styl projevu, i pomůcky pro vaše vystoupení.
Ráda se s vámi setkám na semináři, kde si vyzkoušíte, jak zaujmout, udržet pozornost a vzbudit zájem, ať už promlouváte před jednotlivci nebo před skupinou.

Program kurzu

  • Správná příprava jako základ úspěchu
  • 5 zásad úspěšného řečníka
  • Dechová a hlasová cvičení
  • Využití řeči těla a síly gest
  • Metody pro zvládání trémy
  • Kouzlo technik TTT a M, U, W
  • Princip poutavého úvodu a závěru
  • Co si udržíme v paměti a proč
  • Nejčastější chyby řečníků

  Co účastí na semináři získáte:

  • Na semináři si osvojíte jednoduché postupy, jak připravit poutavou prezentaci.
  • Zjistíte, jak správně využít PowerPoint, flipchart či poznámky na papíře.
  • Pochopíte, proč je vhodné mluvit spatra, a kdy má smysl lidem poznámky předčítat.
  • Objevíte kouzlo poutavého úvodu i závěru. Vyzkoušíte si, jak na to.
  • Odhalíte sílu svého hlasu a získáte jednoduché tipy, jak s ním správně pracovat.
  • Podpoříte řeč svého těla a uděláte z ní skvělého pomocníka při každém svém vystoupení.

  Seminář udělá radost a přinese prospěšná poznání těm, kteří chtějí:

  • umět sdělit ostatním své myšlenky poutavým způsobem,
  • prezentovat s lehkostí a hravostí,
  • zažívat radost z nových poznání,
  • zaujmout od samého počátku, udržet pozornost a inspirovat druhé,
  • být ve svých vystoupeních konkrétní a srozumitelní,
  • zbavit se trémy a naladit se na vnitřní zdroje rovnováhy a uvolnění,
  • cítit se pohodově a užívat si každé své vystoupení.  

  „I sebelepší prezentace nemá-li duši, nedotkne se lidských srdcí ani mysli.“

Poznámka

  Seminář je veden zábavnou, interaktivní formou s praktickými ukázkami. Zapojíte se formou hry a živé diskuse. Budete-li chtít, můžete si na semináři vše nacvičit a otestovat. Snáze pak nová poznání zavedete do praxe.

Termíny kurzu

Ježek studuje