Tajemství ve slovech ukrytá

Tajemství ve slovech ukrytá

Seminář pro ty, kteří chtějí porozumět tomu, jak slova ovlivňují utváření naší osobnosti i jak nevědomou vnitřní mluvou ovlivňuje sami sebe, své myšlení, rozhodování a konání. Tím utváříme výsledky, kterých dosahujeme i realitu, kterou žijeme.
Karel Čapek kdysi pravil: „Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.“ Už je to hezkou řádku let, a přesto to platí dodnes.
Kdyby slova neměla na naši mysl, konání a výsledek takový vliv, neměla by takovou moc ani média a mocní by neměli potřebu je ovládat.
Slova mají jedinečný vliv na utváření našich hodnot, přesvědčení a návyků. Ty jsou ukryty hluboko v našem podvědomí. Ovlivňují naše postoje a pocity. To vše utváří naši osobnost a tím i naše chování. A chování utváří výsledky, kterých v životě dosahujeme.
Naše mysl neumí myslet ve slovech. Nakládá s nimi trochu jinak, než si velká část lidí myslí.
A miluje příběhy. Vytváří je neustále, i bez našeho vědomého rozhodnutí. Příběhy, které běží v naší hlavě, ovlivňují realitu, kterou tam venku zažíváme. A na počátku těchto příběhů byla slova, která jsme si do našeho podvědomí vpustili.
Mluvíme o psychologickém jevu, kterému říkáme sebenaplňující proroctví.
Nahlédneme do principů fungování lidské mysli a ukážeme si, jak s nimi můžeme vědomě pracovat a pomáhat tak sami sobě.
Naučíte se slova vnímat jinak než doposud. Pochopíte jejich silný emoční náboj a začnete s ním vědomě pracovat. Dáte slovům tvořivou energii a uslyšíte, co jste zatím slyšet nemohli.
Přinese vám to úlevu, nová poznání v profesním i osobním životě, lepší pochopení sebe i druhých.

Program kurzu

  • Emoční náboj slov a utváření osobnosti
  • Mentální mapy a vnější realita
  • Jazyk mozku a reframing
  • Psychologický jev „Sebenaplňující proroctví“
  • Síla autosugesce a transformační gramatika
  • Emoční model ABC a překódování reality
  • Hypnopovely a sugesce
  • Kybernetický systém podvědomí
  • Tělo a mysl jsou propojeny
  • Mentální trénink

  Co účastí na semináři získáte:

  • Porozumíte základním principům fungování lidské mysli.
  • Zjistíte, jak vzniká emoční náboj slov, proniknete do hlubší podstaty slov.
  • Pochopíte, jak slova ovlivňují myšlenky, emoce, tvorbu mentálních map a tím realitu, kterou zažíváme.
  • Získáte postupy, jak si některá slova do svého života nepouštět.
  • Naučíte se lépe pracovat s myšlenkami a ovlivnit tím emoce i výsledky.
  • Rozpoznáte svá oslabující podvědomá přesvědčení.
  • Naučíte se mentální techniky, které vám pomohou změnit podvědomé limity v posilující přesvědčení.
  • Pochopíte, proč se nám některá přání plní hned a na jiná dlouhou dobu čekáme.
  • Získáte tipy a postupy, jak s cíli a přáními pracovat, abyste jejich naplnění podpořili.

  „Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.“

  Karel Čapek

Poznámka

   Seminář probíhá formou zábavné, tvůrčí diskuse a hry, se zapojením všech vašich smyslů.

   

Termíny kurzu

Ježek studuje