Řeč těla, aneb jak tělo promlouvá

Řeč těla, aneb jak tělo promlouvá

I přesto, že to stále řada lidí nevnímá, je vědecky prokázáno, že neverbální komunikace ovlivňuje průběh i výsledek rozmluvy s druhými mnohem více než pouhá slova. Chcete-li lépe uspět ve vyjednávání a komunikaci, vyhnout se možným konfliktům i nedorozuměním, pak vám schopnost číst řeč těla druhých a zvládat svoji vlastní bude ideální podporou.
Na semináři objevíte nejdůležitější zásady a pravidla čtení řeči těla i tipy, jak si poutavým způsobem získat druhé na svoji stranu.
Pochopíte, co světu svými gesty, postojem, výrazem v tváři i celkovým vzhledem sdělujeme a co nám sdělují druzí.
Porozumíte tomu, proč jsou nám někteří lidé na první pohled příjemní, probouzí v nás sympatie a důvěru. A naopak jiní v nás vyvolávají nepříjemné pocity, napětí, podrážděnost, nejistotu, opatrnost a nedůvěru.
Ukážeme si, jak vhodně přizpůsobit svoji řeč těla dané situaci i druhému, abychom se cítili příjemně a debata plynula v příznivému duchu. Naše tělo i mysl jsou propojené, a tak si můžeme svým tělem pomáhat ve chvíli, kdy se cítíme nejistě nebo jinak nepříjemně. Řekneme si, jak to funguje a ukážeme si pár tipů, jak na to.
Slova ovlivňujeme na vědomé úrovni. I proto z nich lež poznáme jen obtížně, nebo vůbec ne.
Řeč těla je řeč našeho podvědomí, a proto k nám promlouvá upřímněji než slova.
A tak z ní můžeme lépe než ze slov rozeznat, kdy jsou k nám druzí neupřímní nebo něco skrývají. Předvedeme si nejtypičtější znaky lhaní a řekneme si, jak je správně číst a rozpoznat.
Chcete-li rozpoznat, co vám druzí skutečně sdělují, pak je tento seminář dobrým tipem právě pro vás.

Program kurzu

  • Základní pravidla, kontext a kalibrace
  • Jak mozek vytváří první dojem a jak s tím správně pracovat
  • Co vyčteme z podání ruky
  • Co vyčteme z tváře: oči, ústa a mikrovýrazy v kontextu se situací
  • Signály jednotlivých částí těla a seskupení gest
  • Ideomotorický pohyb, co signalizuje a jak ovlivní komunikaci
  • Oslabující a posilující řeč těla
  • Jak tělo prozrazuje naše myšlenky
  • Signály tělem a vhodné verbální reakce
  • Jak vytvořit pomocí řeči těla soulad v komunikaci
  • Nejčastější chyby a omyly čtení řeči těla
  • Proč jsme neupřímní a jak „lež“ z řeči těla rozpoznat

  Co účastí na semináři získáte:

  • Naučíte se lépe číst shluky gest i jednotlivá znamení, která nám tělo signalizuje. 
  • Odhalíte z řeči těla, kdy vám druzí lžou. Naučíte se na to vhodně reagovat.
  • Zjistíte, která gesta jsou spouštěčem konfliktů nebo nutí druhé, aby k nám byli neupřímní. A která gesta naopak konflikt zmírní, nebo utlumí úplně. 
  • Z podání ruky poznáte, s kým máte tu čest. Naučíte se tomu přizpůsobit řeč těla i komunikaci. 
  • Zjistíte, co všechno ovlivňuje první dojem a jak ho správně číst. A proč je dobré dát sobě i protějšku druhou šanci. 
  • Pochopíte, proč náš mozek sleduje ruce více než obličej, a jak s nimi správně pracovat.
  • Porozumíte tomu, co vše můžete vyčíst v očích druhého, i proč hráči pokeru nosí tmavé brýle. 
  • Zjistíte, co nám signalizují chodidla a jejich směr, i jak na to reagovat.
  • Objevíte, jak jsou naše mysl a tělo propojené. I proč a jak díky tomu číst z řeči těla myšlenky. 
  • Získáte jednoduché a účinné tipy, jak si řečí těla dodat sebedůvěru, odvahu, i jak příznivě ovlivnit druhé.

  „Nezáleží na tom, na co se díváš, ale na tom, co vidíš.“

  Henry David Thoreau

Poznámka

  Seminář probíhá zážitkovou formou. Součástí je tvůrčí a hravá diskuse, inspirativní hry a testy. 

Termíny kurzu

Ježek studuje