Jak komunikovat a vzájemně si porozumět

Jak komunikovat a vzájemně si porozumět

Mluvit stejnou řečí ještě neznamená, že si rozumíme. Mozek zpracovává slova specifickým způsobem, a tak mozek každého z nás mluví trochu jiným jazykem.
NLP přístupy a metody nám dnes pomáhají v běžném i profesním životě. S jejich pomocí snadno a rychle pochopíme, jakým jazykem k nám mysl druhých promlouvá. Porozumíme jejich řeči a jsme schopni na ni prospěšně a partnersky reagovat.
Získáte návody na rozmanité postupy, které využijete k dosažení shody v jednání s druhými. Najdete nové a účinné cesty pro jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních. Vaše reakce budou rychlejší a pro druhé srozumitelnější.
Snáze pochopíte, co máte ve svých hlavách. Jak myslíte, mluvíte, reagujete. A co vás k tomu nutí. Podíváme se na mentální mapy uvnitř našich hlav. A nahlédneme i do mentálních map druhých lidí. Objevíte jejich moc a sílu v komunikaci a dosahování úspěchu.
Úspěch a příznivé výsledky se tak dostaví mnohem rychleji než bez znalosti těchto přístupů.

Program kurzu

  • Základní princip komunikace – co vše rozhoduje o srozumitelné komunikaci
  • Jak komunikuje váš protějšek, co ho k tomu vede a co z toho plyne pro vás
  • Jak přizpůsobit vaši komunikaci jazyku toho druhého
  • Komunikační bloky a jak nás ovlivňuje podvědomí
  • Komunikační stereotypy a mentální mapy v našich hlavách
  • Nejčastější chyby v komunikaci a co s tím v běžném životě dělat
  • Nácviky "ladění" komunikace

  Co účastí na semináři získáte:

  • Pochopíte, jak mentální mapy ovlivňují vaše chování. A chování vaše výsledky.

  • Zjistíte, jak komunikuje váš protějšek a co ho k tomu vede.

  • Získáte účinné postupy, jak přizpůsobit komunikaci jazyku toho druhého. Dáte tak šanci sobě i druhým lépe si porozumět a dojít k oboustranně přijatelnému řešení či výsledku.

  • Naučíte se získané postupy využívat k dosažení svého záměru v jednání s druhými.

  • S pomocí NLP přístupů otestujete vnitřní motivaci, vaši vlastní i druhých lidí.

  • Vaše reakce v jednání s druhými budou rychlejší, trefnější a prospěšnější.

  • Najdete nové, účinné cesty, jak dosahovat úspěchu v jednání s lidmi na různých profesních i osobních úrovních.

  Seminář je dobrým tipem pro všechny, kteří jsou v každodenním kontaktu se zákazníky, kolegy či obchodními partnery a záleží jim na porozumění a dobrém výsledku při komunikaci s druhými.

  „Život na své nejvyšší úrovni je porozumění.“

  Lafayette Ronald Hubbard

Poznámka

  Interaktivní seminář, na kterém se zapojíte živou diskusí, hravými cvičeními a mentálním tréninkem.

Termíny kurzu

Ježek studuje