Základní registr RUIAN a informační systém ISUI - prakticky

Základní registr RUIAN a informační systém ISUI - prakticky

 • Program semináře je koncipován na základě zkušeností o znalosti nezbytnosti vazeb Registru územní identifikace, adres a nemovitostí na další základní registry a praktickou práci s informačním systémem územní identifikace, kdy bude ujasněna editační povinnost obcí a stavebních úřadů a postupy při zapisování, změnách a odstraňování stavebních objektů a adresních míst.

Program kurzu

  • Základní registry  – vznik, vazby, přínos, právní základ, systém fungování, terminologie
   • Informační systém základních registrů.
   • Agendové informační systémy (AIS).
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
   • Obsah, vazby, editoři, referenční údaje, nereferenční údaje.
   • Informační systém územní identifikace (ISUI).
   • Veřejnoprávní smlouvy na práci v ISUI.
   • Rozdíly mezi editační povinností obcí a stavebních úřadů. (Ujasnění agendy spravované katastrem nemovitostí a agendy spravované obcí, stavebním úřadem).
   • Zápis, změna či zrušení stavebního objektu, adresního místa, ulice v ISUI (podklady pro zápis).
   • Řešení reklamací v ISUI.
   • Volební okrsky v ISUI.
   • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem.
   • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI.
  • Číslování budov, označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci  (podle novelizace zákona obcích k 01.07.2012) – souvislosti s RUIAN
   • Přidělování čísel popisných, evidenčních.
   • Způsob označování budov.
  • Vazby mezi jednotlivými registry
   • Dopady změn v RÚIAN na ROB a ROS.
   • Co přinese zrušení objektu dalším agendám? (evidenci obyvatel, živnostenským úřadům, evidenci řidičů, evidenci vozidel, občanským průkazům,  cestovním dokladům, atd..).
   • Způsoby řešení.

Termíny kurzu

Ježek studuje