Pracovní cyklus zaměstnance ve firmě z pohledu personalisty

Pracovní cyklus zaměstnance ve firmě z pohledu personalisty

 • Znáte povinnosti zaměstnavatele v průběhu náboru a přijímání nového zaměstnance?
 • Víte jaké máte možnosti řešení pracovního výkonu zaměstnance, znáte zákonné povinnosti při ukončování pracovního poměru?
 • Chcete získat kompletní a ucelený přehled od přijetí zaměstnance do pracovního poměru až po skončení pracovního vztahu s vaší společností?

Program kurzu

  • Předsmluvní povinnost zaměstnavatele.
  • Zásady vedení výběrového řízení. 
   • Diskriminace. 
   • Ochrana osobních údajů.
   • Ověřování referencí.
  • Zdravotní způsobilost
   • Vstupní prohlídka.
  • Uzavření pracovního vztahu
   • Nástupní materiály -  oprávněnost  vyžadování některých dokladů.
   • Náležitosti pracovní smlouvy.
  • Den nástupu zaměstnance do práce.
   • Povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce.
   • Vstupní školení.
   • Informační povinnost.
   • Organizace nástupu.
  • Adaptace zaměstnance.
   • Sestavení adaptačního plánu.
   • Kontrola  a zpětná vazba.
   • Ukončení pracovního poměru ve zkušební době.
  • Pracovní poměr zaměstnance. 
   • Řešení porušování pracovní kázně.
   • Neuspokojivých pracovních výsledků.
   • Neomluvené absence.
   • Nemocnost.
   • Kontrola práce neschopných. ,
   • Přeřazení zaměstnance. 
   • Rozvoj zaměstnance. 
   • Vzdělávání zaměstnance.
   • Kariérní plán.
   • Hodnocení zaměstnance.
  • Proces ukončování pracovního poměru.
   • Dohoda.
   • Výpověď ze strany zaměstnance.
   • Výpověď ze strany zaměstnavatele.
   • Neplatná výpovědˇa její důsledky.
   • Odstupné.
   • Odchodné.
   • Outplacement.
  • Vypořádání po ukončení pracovního poměru.
   • Převzaté věci zaměstnancem.
   • Výstupní zdravotní prohlídka.
   • Mzdové vypořádání.
   • Zápočtový list.
   • Pracovní posudek zaměstnance.

Termíny kurzu

Ježek studuje