Zdravotní způsobilost zaměstnance a její vliv na pracovní vztah

Zdravotní způsobilost zaměstnance a její vliv na pracovní vztah

 • Víte jak vyřešit návštěvy zaměstnanců u lékaře? Na co mají zaměstnanci nárok?
 • Jaké sankce lze uplatnit v případě porušování doby vycházek práce neschopného zaměstnance?
 • Jak postupovat v případě, že zaměstnanec doloží zdravotní nezpůsobilost k vykonávané práci?

Program kurzu

  • Pracovně lékařské služby.
   • Legislativa.
  • Pracovní  nezpůsobilost zaměstnance k práci.
   • Dočasná.
   • Trvalá.
  • Druhy lékařských prohlídek zaměstnanců.
  • Náležitosti lékařského posudku zaměstnance.
  • Kontrola práce neschopných zaměstnanců a její důsledky.
  • Převedení na jinou práci z důvodů zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance.
  • Výpověď ze zdravotních důvodů
   • Z důvodů obecného onemocnění.
   • Nemoc z povolání.
   • Následkem pracovního úrazu.
  • Výpověd z pracovního poměru a pracovní neschopnost zaměstnance.
  • Návštěva lékaře ve vazbě na pracovní dobu zaměstnance.

Termíny kurzu

Ježek studuje