Jak řešit problematické zaměstnance

Jak řešit problematické zaměstnance

 • Kurz je určen pro pracovníky personálních (HR) oddělení a vedoucí pracovníky na všech stupních řízení.
 • Cíl semináře je připravit účastníky na řešení  problémových situací v pracovním chování zaměstnanců, použitím příkladů a možností řešení.

Program kurzu

  • Předsmluvní povinnost,
   • Výběrové přijímací řízení.
  • Informace o uchazeči o zaměstnání.
  • Přijímacího pohovoru.
  • Osobní údaje uchazeče.
  • Ujednání v pracovní smlouvě.
  • Zkušební doba a možnosti jejího prodloužení.
  • Průběh pracovního poměru.
  • Kontrola zaměstnance
   • Monitorink.
   • Odpovědnost zaměstnanců.
   • Vytýkací řízení. 
   • Porušování zákoníku práce.
   • Možnosti řešení.
  • Ukončení pracovního poměru.
  • Dohoda o rozvázání pracovního poměru.
  • Výpověď pro porušení pracovních povinností.
  • Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky.
  • Okamžité zrušení pracovního poměru.
  • Výstupní dokumenty ze zaměstnání.
  • Kontroly inspekce práce.

Termíny kurzu

Ježek studuje