Návod na interní audit personální dokumentace

Návod na interní audit personální dokumentace

 • Kurz je určen všem pracovníkům odpovědným za obsahovou formu interních směrnic a dokumentů.
 • Cíl semináře je poskytnout účastníkům praktický návod včetně příkladů k provedení interního auditu dokumentace v souladu s legislativními požadavky.

Program kurzu

  • Náležitosti pracovněprávní dokumentace.
  • Druhy  interních směrnic  a jejich vzory.
  • Pracovnělékařské služby – zdravotní posudek, smlouva s poskytovatelem PLS.
  • BOZP – školení, směrnice.
  • Agenturní zaměstnávání – smlouvy s agenturou práce a další dokumentace.
  • Ochrana osobních údajů/ kamerový systém – směrnice.
  • Home office -  ujednání ve vztahu k zaměstnancům.
  • Různé formuláře ve vztahu k dovolené, práci přesčas, vytýkací dopisy a další.
  • Diskuse.

Termíny kurzu

Ježek studuje