Osobní marketing - seminář Jitky Vysekalové a Karla Voříška

Osobní marketing - seminář Jitky Vysekalové a Karla Voříška

 • Seminář, který vás naučí jak rozvíjet osobní image, jak úspěšně zaujmout a přesvědčit slovem, gestem a obsahem. Získáte sebedůvěru ve veřejném vystupování. Mluvení před lidmi pro vás už nebude problémem.
 • Seminář vychází z úspěšné knihy Jitky & Karla "Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu".

Program kurzu

  • Jak budovat osobní image
   • Image jako Váš obraz sebe sama
   • Jak působíte na druhé
   • Jak vytvořit svůj profesionální image
   • Spirála úspěchu a význam image pro Vaši kariéru
   • Čeho se vyvarovat a co může Váš image poškodit
  • Základy přesvědčivého vystupování
   • Rétorika jako součást vašeho image
   • Sebedůvěra při veřejném projevu
   • Jak si udržet zájem auditoria a nenechat se zaskočit
   • Tajemství správného přednesu
   • Řečnické triky
   • Zbavte se trémy jako Karel Voříšek a naučte se improvizovat

Termíny kurzu

Ježek studuje