Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel

Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel

 • Využijte Excel k získávání a analýze dat i jejich výsledné prezentaci.
 • Použijte tak Excel jako efektivní řešení specifických požadavků na Vaše databázové nástroje.
 • Oddělte databáze od uživatelského prostředí, kterým bude MS Excel.

Program kurzu

  • Získávání dat
   • Zdroje dat a přístup k nim
   • Importy dat z textových souborů (*.txt, *.csv a další typy souborů využívajících oddělovače dat)
   • Průvodce dotazem do databáze (Access aj.)
   • Načítání dat z tabulek z webových stránek
   • Využití nástroje MS Query pro propojování tabulek (tvorba relací)
   • Parametrické dotazy
   • Využití nástroje Power Query pro získávání dat a jejich „pročištění“ k následné analýze
   • Spojování tabulek z více souborů
  • Analýza dat
   • Filtry (automatické a rozšířené)
   • Nástroj Text do sloupců
   • Odstraňování duplicitních záznamů
   • Dynamické tabulky
   • Kontingenční tabulky
   • Používání tabulkových funkcí (především logické a vyhledávací funkce)
  • Prezentace dat
   • Seskupení a filtrování dat v KT pro jednodušší pochopení výsledku
   • Podmíněné formátování v tabulkách
   • Grafy – tvorba a úprava, dynamické grafy, diagramy

Poznámka

  • Na seminář si, prosím, přineste vlastní notebook, na kterém si vše vyzkoušíte. Pokud nemáte k dispozici přenosný počítač, rádi vám notebook zapůjčíme (je třeba objednat před samotným kurzem).
  • Seminář je určen pro uživatele Microsoft 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí.
  • V případě, že si účastník přinese notebook s nainstalovanou verzí MS Office 2013 či 2010 (avšak Professional Plus s programem Software Assurance), musí si doinstalovat doplněk Power Query, který je k dispozici zdarma na stránkách Microsoftu. Instalace doplňku není složitá, v případě potřeby pomůže lektor s instalací doplňku na místě. Po instalaci doplňku získáte v Excelu na pásu karet kartu Power Query. Ve verzích 2016 a novějších není třeba instalaci provádět (doplněk je integrovaný na kartě Data ve skupině nástrojů Načíst a transformovat).
  • Seminář je možné absolvovat i ve starších verzích Office či bez doinstalovaného doplňku, ale nebude možné aktivně pracovat s lektorem na cca 10% příkladů z výuky.
  • Dvoudenní kurz.

Termíny kurzu

Ježek studuje