Práce s doplňkem PowerPivot v MS Excel

Práce s doplňkem PowerPivot v MS Excel

 • Určitě vás již trápil fakt, že nelze jednoduchou cestou vytvořit kontingenční tabulku, která čerpá data z různých zdrojů.
 • Na tomto semináři budete zasvěceni do práce s doplňkem PowerPivot, který vytvořili vývojáři pro Excel 2010, od verze 2016 je tento doplněk integrován v samotné aplikaci.
 • Naučíte se vytvářet sestavy, ve kterých využijete jako zdroj dat nejen excelovské tabulky, ale také databáze v MS Access a dalších databází, které si navzájem provážeme.
 • V Excelu tak budete moci pracovat se skutečným databázovým nástrojem.
 • Jedná se o kurz pro všechny, kteří často pracují s velkým množstvím dat a potřebují je analyzovat.

Program kurzu

  • Co je doplněk PowerPivot pro Excel
   • Zobrazení doplňku PowerPivot pro Excel
   • Výhody doplňku PowerPivot proti běžným kontingenčním tabulkám
   • Co je datový model
  • Import externích dat z relačních databází
   • Přidání dat uložených v sešitu Excel do datového modelu
   • Význam, tvorba a zobrazení relací
   • Tipy pro tvorbu efektivního datového modelu
   • Zobrazování a skrývání polí datového modelu
   • Tvorba a použití hierarchií
  • Kontext ve vzorcích DAX
   • Syntaxe výrazů DAX a rozdíl proti vzorcům Excel
   • Kategorie funkcí DAX
   • Automatická tvorba vzorců DAX
   • Tvorba výrazů DAX
   • Tvorba výpočtových sloupců a výpočtových polí (měr)
   • Správa výpočtových polí
  • Struktura kontingenční tabulky a grafu
   • Nastavení výchozího chování kontingenčních tabulek
   • Vkládání různých konfigurací kontingenčních tabulek a grafů
   • Využití výpočtových sloupců a hierarchií v kontingenční tabulce
  • Definice klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a jejich použití
  • Sestava PowerView založená na datovém modelu
  • Prezentace dat v tabulární formě
  • Vizualizace dat pomocí grafů a map - PowerMap
  • Možnosti filtrace zobrazených dat

Poznámka

  • Na seminář si, prosím, přineste vlastní notebook, na kterém si vše vyzkoušíte. Pokud nemáte k dispozici přenosný počítač, rádi vám notebook zapůjčíme (je třeba objednat před samotným kurzem).
  • Seminář je určen pro uživatele Microsoft 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí.
  • V případě, že si účastník přinese notebook s nainstalovanou verzí MS Office 2013 či 2010 (avšak Professional Plus s programem Software Assurance), musí si doinstalovat doplněk Power Pivot, který je k dispozici zdarma na stránkách Microsoftu. Instalace doplňku není složitá, v případě potřeby pomůže lektor s instalací doplňku na místě. Po instalaci doplňku získáte v Excelu na pásu karet kartu Power Pivot. Ve verzích 2016 a novějších není třeba instalaci provádět (doplněk je integrovaný na kartě Data ve skupině nástrojů Načíst a transformovat).

Termíny kurzu

Ježek studuje