Kontingenční tabulky v MS Excelu

Kontingenční tabulky v MS Excelu

 • Vytvářejte přehledné sestavy díky jednomu z nejmocnějších nástrojů MS Excel.
 • Účastník školení se naučí pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným způsobem.
 • Namísto složitých postupů začne ovládat kontingenční tabulky, díky kterým ušetří čas využitelný jinak.
 • Zjistí také, jaké možnosti skrývá grafické vyjádření dat a jejich analýza.

Program kurzu

  • Úvod do kontingenčních tabulek (KT)
   • Možnosti použití
   • Základní pojmy
  • První kroky v KT
   • Vytvoření KT o jednom či více polích
   • Doporučení rozložení v KT
   • Průvodce KT
   • Panel Pole KT
  • KT a jejich zdrojová data
   • Práce s tabulkami ze stejného či jiného sešitu Excelu
   • Tvorba KT z tabulek z databáze MS Access a jiných datových zdrojů
   • Slučování dat z více oblastí
   • Tvorba KT z jiné KT
   • Tvorba KT z více zdrojových tabulek pomocí nástroje MS Query
   • Ukázka Power nástrojů v kombinaci s KT
  • Formátování KT a jejich nástroje
   • Klasické rozložení KT
   • Nastavení polí hodnot – formáty zobrazených dat
   • Volba stylu a formy KT
   • Změna zdroje dat a aktualizace KT
   • Přesun, přejmenování a další možnosti KT
  • Práce s prvky KT
   • Filtrování a řazení, filtr sestavy
   • Průřezy a časové osy
   • Nastavení a změna hodnotových polí
   • Různé zobrazení hodnot v KT (% z celku, % z konkrétních položek, přírůstky, …)
   • Výpočty v KT
   • Seskupování dat (texty, čísla, data)
  • Další práce s KT a jejich alternativy
   • Funkce ZÍSKATKONTDATA
   • Souhrny

Poznámka

  • MS Office 2007 a novější.
  • Výhodu bude mít každý, kdo si přinese vlastní notebook.

Termíny kurzu

Ježek studuje