Automatizace práce pomocí maker v MS Excelu

Automatizace práce pomocí maker v MS Excelu

 • Primárně se účastníci naučí zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezí tak opakovanému provádění posloupností několika operací stále dokola.
 • Například pokud často zpracovávají stejný druh dat stejným způsobem, lze toto díky tomuto kurzu provést kliknutím na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně čas zpracováváním dat.

Program kurzu

  • Zopakování základů MS Excel nezbytných pro tvorbu maker
  • Úvod do maker
   • Proč se tvoří makra – využití
   • Karta Vývojář
   • Zabezpečení maker
   • Ukládání sešitů s makry
  • Záznam makra – absolutní a relativní
  • Spuštění makra
   • Dialogové okno
   • Klávesová zkratka
   • Ikona na panelu nástrojů pro rychlý přístup
   • Vlastní tlačítko v listě
   • Karta vlastních příkazů na pásu karet
  • Prostředí VBA (Visual Basic for Applications)
   • Spouštění editoru jazyka VBA
   • Kde všude může být kód VBA
   • Rozbor nahraných maker
   • Okno Immediate
   • Krokování
  • Základy jazyka VBA
   • Procedury – tvorba vlastních maker (podprogramů)
   • Funkce – tvorba vlastních funkcí
   • Názvy objektů, proměnných a konstant – pravidla
   • Datové typy – čísla, texty, data
   • Operátory
   • Rozhodovací bloky (If – Else)
   • Cykly (For – Next, Do – Loop)
   • Speciální makra Auto_Open a Auto_Close (spouštějící se automaticky při otevření či zavření souboru)
   • Ošetření chyb v programu (On Error GoTo)
   • Funkce pro komunikaci mezi programem a uživatelem MsgBox (okno se zprávou) a InputBox (okno pro zadávání vstupních informací.

  Příklady na tomto školení jdou od úplného začátku pro pochopení maker jako takových.

Poznámka

  • Na seminář si, prosím, přineste vlastní notebook, na kterém si vše vyzkoušíte. Pokud nemáte k dispozici přenosný počítač, rádi vám notebook zapůjčíme (je třeba objednat před samotným kurzem).
  • Seminář je určen pro uživatele Microsoft 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí. Lze jej však absolvovat i s verzemi 2007, 2010 a 2013 s mírným omezením u konkrétních nástrojů.
  • Na tento kurz navazuji pokročilejší s názvem Makra v Excelu - pokračovací kurz VBA.
  • Dvoudenní kurz.

Termíny kurzu

Ježek studuje