Opravdu kvalitní dokumenty nejen v MS Wordu (ČSN 01 6910)

Opravdu kvalitní dokumenty nejen v MS Wordu (ČSN 01 6910)

Základní typografická pravidla a norma ČSN 01 6910. Máte-li zájem vytvářet kvalitní dokumenty v MS Wordu či jiném textovém editoru je třeba vědět více než technické zvládnutí nástrojů textových editorů. Je třeba znát alespoň základní typografická pravidla. Další klíčové informace týkající se úpravy dokumentů zpracovaných textovými editory najdeme i v normě ČSN 01 6910. Tyto důležité informace se dozvíte v tomto kurzu a navíc si vyzkoušíte prakticky vytvořit šablonu obchodního dopisu tak, aby odpovídal uvedené normě.

Program kurzu

  • Nastavení MS Wordu tak, aby za nás hlídal, co nejvíce typografických pravidel
  • Norma ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory
   • Obecná část
    • členící znaménka, spojovník a pomlčka
    • mezery a zkratky
    • značky
    • čísla a číslice
    • zvýrazňování textu
   • Obchodní a úřední dopisy
    • hlavička, adresa, odvolací údaje, datum, věc
    • razítko, parafování, přílohy
    • rozdělovník, vícestránkové dopisy
  • Praktické použití – tvorba šablony obchodního dopisu

Poznámka

  Předpokládané znalosti: znalost práce s MS Wordem na středně pokročilé úrovni.

Termíny kurzu

Ježek studuje