Nejčastější nedostatky v pracovních vztazích – aneb, když k vám přijde na kontrolu inspekce práce

Nejčastější nedostatky v pracovních vztazích – aneb, když k vám přijde na kontrolu inspekce práce

 • Kurz je určen vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, personalistům, specialistům v oblasti práce a mezd, podnikovým právníkům.

Program kurzu

  • Příklady a nejčastější chyby zaměstnavatelů podle kontrolních zjištění inspekce práce.
  • Sjednání pracovního vztahu.
  • Ukončení pracovního vztahu.
  • Diskriminace.
  • Osobní údaje zaměstnanců.
  • Agenturní zaměstnávání.
  • Zjištěné nedostatky při  kontrolní činností inspekce práce pro rok 2017. 

Poznámka

  • Po absolvování semináře budete:
   • Umět se efektivně připravit na kontrolu inspekce práce.
   • Schopni aplikovat práva a povinnosti při kontrole.
   • Znát rozdělení, rozsah a obsah kontrol inspekce práce.
   • Umět účinně využít získaných znalostí v praxi.

Termíny kurzu

Ježek studuje