Ochrana osobních údajů – představení nového zákona o zpracování osobních údajů a výklad obecného nařízení

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 29.05.2018
Do: 29.05.2018
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

2390

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

V průběhu semináře budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností byla podstatným způsobem modifikovaná nebo k nim přibyly povinnosti nové, jež primárně posilují práva subjektu údajů a jeho postavení vůči správcům. Kromě samotného nařízení budete rovněž seznámeni s novým zákonem o zpracování osobních údajů, který má formou adaptace zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Všechny subjekty, ať již soukromoprávní či veřejnoprávní, v rámci jejichž činnosti dochází k nakládání s osobními údaji, musí do účinnosti nařízení přizpůsobit své interní politiky a procesy tak, aby vyhovovaly novým požadavkům na ochranu osobních údajů a eliminovaly nejen riziko výrazně vyšších sankcí, ale rovněž poškození své reputace v souvislosti s případným porušením zabezpečení osobních údajů.

Nařízení zavádí řadu nových povinností pro správce a zpracovatele, a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelské sféry. Jedná se např. o novou povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést dokumentaci o zpracovávaných údajích, povinnost provádět posouzení vlivu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů a v neposlední řadě ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu, případně i dotčeným fyzickým osobám „Obecné nařízení“ rovněž zavádí řadu pro Českou republiku zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů.

V průběhu semináře budete seznámeni i s aktuálním stavem přípravy na nové nařízení ze strany regulátora.

Obsah

Představení nového zákona o zpracování osobních údajů:
• působnost zákona,
• navrhované úpravy,
• struktura a pravomoci ÚOOÚ.

Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů – GDPR:
• unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost,
• působnost nařízení,
• základní principy,
• přehled institutů a hlavních změn vč. jejich vysvětlení,
• základní terminologie.

Ochrana práv subjektů údajů v praxi:
• souhlas fyzické osoby se zpracováním,
• právo na informace,
• přístup a oprava osobních údajů,
• právo být zapomenut, právo na přenositelnost,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů:
• zabezpečení osobních údajů,
• ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů,
• posuzování vlivu na ochranu osobních údajů,
• vedení záznamů o zpracování,
• jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů,
• záměrná a standardní ochrana osobních údajů.

Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů:
• kodexy chování,
• osvědčení o ochraně osobních údajů.

Nová koncepce způsobů předávání osobních údajů mimo EU:
• datová úložiště,
• cloudové služby,
• řetězení zpracovatelů,
• smluvní doložky,
• BCR a privacy shield.

Jednotný dozor a sankce, úkoly a působnost dozorových úřadů a Sboru pro ochranu osobních údajů.

Základní principy nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích, tzv. nařízení ePrivacy.

Dotazy a diskuze.

Kategorie

Právo a legislativa
Pracovní, obchodní a daňové právo
Obchodní zákoník
Legislativa a zákony

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Mgr. Bc. David Burian /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru