Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 09.08.2018
Do: 09.08.2018
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

2390

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů.

Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních a smluv o dílo a obdržíte detailní návod, na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit, jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany.

Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv.

Obsah

• nejčastější chyby a nedostatky,
• kdo je oprávněn za podnikatele smlouvu uzavřít, jaké normy jsou přísné a od kterých se lze odchýlit, význam překvapivých ujednání ve smlouvě,
• předsmluvní odpovědnost,
• postup při uzavírání smlouvy, forma smlouvy a její změny,
• smlouva o smlouvě budoucí,
• výklad klíčových ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti,
• omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany,
• změna závazků: změna obsahu smlouvy, změna dlužníka, věřitele,
• formulářové smlouvy, obchodní podmínky (a jejich konflikt), rámcové smlouvy,
• povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení,
• předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení,
• nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání,
• přechod dluhů a přistoupení k dluhům,
• zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty,
• jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady,
• jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností (výpověď, odstoupení),
• výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách.

Diskuze a dotazy.

Kategorie

Finance
Finanční analýza
Finanční management
Finanční kontrola a audit

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Mgr. Jiří Lehečka /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru