Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 27.07.2018
Do: 27.07.2018
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

2290

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Na semináři budou simulovány konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech.

Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Bude vám poskytnut návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek.

Zjistíte, jak probíhá vymáhání pohledávky v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a na co si dát pozor. Budete rovněž upozorněni na výhody a úskalí rozhodčích doložek a jejich dopad do praxe.

Obsah

Prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy:
• justice, insolvenční rejstřík, rejstříky dlužníků,
• centrální registr úvěrů.

Tvorba kvalitní smlouvy, všeobecných obchodních podmínek a další obchodní dokumentace jako důkazu existence pohledávky:
• definice klíčových pojmů a vzájemných práv a povinností (hrazení kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, reklamace vad),
• definice podmínek a mechanismů pro ukončení smlouvy,
• nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost – zástavní právo, ručení, finanční (bankovní) záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy,
• odpovědnost za porušení povinností smluvních stran (např. smluvní pokuta, úroky z prodlení a jejich limitace),
• promlčení a význam lhůt u pohledávek,
• postoupení a započtení pohledávek,
• způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí),
• dokazování a průběh řízení.

Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání v ČR a v členských státech ES:
• jak doložit vznik pohledávky,
• kvitance, dlužní úpis, splátkový kalendář,
• narovnání,
• předžalobní upomínka,
• předběžné opatření,
• návrh na vydání platebního rozkazu,
• úrok z prodlení,
• náklady řízení,
• evropský platební rozkaz,
• exekuční řízení.

Insolvenční řízení z pohledu věřitele:
• praktické poznatky po účinnosti novely insolvenčního zákona,
• výkon práva věřitele v insolvenčním řízení,
• uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení.

Diskuze a dotazy.

Kategorie

Finance
Finanční analýza
Finanční management
Finanční kontrola a audit

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Mgr. Jiří Lehečka /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru