Podvojné účetnictví od a do z – pro mírně pokročilé

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 04.09.2018
Do: 06.09.2018
3 dny
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

5990

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích a sestavit účetní závěrku.

Obsah

Zopakování základních metodických prvků účetnictví a všeobecně uznávaných účetních zásad a předpokladů ve vazbě na právní úpravu účetnictví v ČR:
• účetní doklady,
• účetní knihy,
• účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
• východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
• účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

Výklad oceňování, účtování, inventarizace a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv:
• dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
• zásoby,
• zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
• finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
• kursové rozdíly,
• časové rozlišování,
• dohadné položky aktivní a pasivní,
• rezervy, dlouhodobé závazky,
• splatná a odložená daň,
• vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

Výklad obsahu jednotlivých skupin účtů nákladů (5. Účtová třída) a účtů výnosů (6. Účtová třída).

Účetní uzávěrky a závěrka:
• přípravné práce, účetní uzávěrka,
• sestavení účetních výkazů.

Kategorie

Daně a účetnictví
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
DPH

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru