Zákon o daních z příjmů – pro začínající

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 26.07.2018
Do: 26.07.2018
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

2290

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Na semináři získáte základní znalosti nezbytné pro práci se zákonem o daních z příjmů.

Obsah

Výklad zákona o daních z příjmů právnických osob:
• stanovení základu daně, jeho úpravy a výpočet daňové povinnosti.

Výsledek hospodaření:
• základ daně před úpravou,
• předmět daně z příjmů,
• zdaňované výnosy,
• daňové náklady.

Položky zvyšující hospodářský výsledek:
• částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy,
• dodanění závazků 30 měsíců po lhůtě splatnosti,
• nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity,
• rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (obecně problematika odpisování majetku, opravy a technické zhodnocení majetku),
• bezúplatné příjmy.

Položky snižující hospodářský výsledek:
• příjmy, které nejsou předmětem daně,
• příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů),
• příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst.4 zákona o daních z příjmů.

Základ daně – odčitatelné položky od základu daně:
• uplatnění daňové ztráty z předchozích let,
• náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje,
• odpočet na odborné vzdělávání.

Položky snižující základ daně:
• odečet na dary,
• snižující položka u veřejně prospěšných poplatníků.

Slevy na dani.

Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně.

Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů.

Kategorie

Daně a účetnictví
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
DPH

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Ing. Ilona Součková /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru