Účetní případy pro pokročilé

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 28.08.2018
Do: 29.08.2018
2 dny
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

4690

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Obsah

REGULACE ÚČETNICTVÍ V ČR:
• účetnictví podle českých předpisů,
• základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK:
• pořízení,
• odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
• technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

FINANČNÍ MAJETEK:
• majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
• dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
• derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

ZÁSOBY:
• průběžný versus periodický systém,
• inventarizace zásob.

ZÚČTOVACÍ VZTAHY:
• přímý a nepřímý odpis pohledávek,
• cizoměnové operace,
• rezervy a přechodné položky.

OPERACE VE VLASTNÍM KAPITÁLU:
• zvyšování a snižování základního kapitálu,
• rozdělování výsledku hospodaření,
• druhové versus účelové členění provozních nákladů.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA:
• inventarizace majetku a dluhů,
• vyčíslení splatné a odložené daně,
• rozvaha a výsledovka,
• příloha,
• cash flow.

SOUVISLÝ PŘÍKLAD A DISKUZE

Kategorie

Daně a účetnictví
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
DPH

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru