Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 29.05.2018
Do: 31.05.2018
3 dny
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

6590

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti.

Obsah

1. den:
Základy finanční analýzy:
Termíny finanční analýzy v českém a anglickém pojetí • podstata a postup finanční analýzy • zdroje informací pro finanční analýzu • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow) • struktura aktiv a pasiv • struktura nákladů a výnosů • změny v účetních výkazech • omezení vypovídací schopnosti účetních dat.

Metody finanční analýzy:
Základní (standardní) a vyšší metody • způsoby interpretace výsledků.
Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost • praktický příklad.

Rozdílové ukazatele:
Likvidity (ČPK, ČPP, ČPPF) • ukazatele hospodářského výsledku (zisku) a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR a v jiných zemích • úrovně zisku pro účely finanční analýzy (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT) • praktické příklady.

2. den:
Poměrové ukazatele finanční analýzy a způsoby jejich výpočtu a interpretace.
Ukazatele rentability (profitability ratios):
ROA, ROE, ROS, ROCE • praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios):
Peněžní (Cash ratio), pohotová (quick ratio), běžná likvidita (current ratio) • praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios):
Rychlost obratu • doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, závazků, celkových aktiv • obratový cyklus peněz • ukazatele krytí stálých aktiv • praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio):
Ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) • ukazatel zadlužení vlastního kapitálu (debt/equity ratio) • koeficient samofinancování (equity ratio) • finanční páka (financial laverage) • ukazatele dluhové schopnosti podniku a doby oddlužení • praktické procvičení.

3. den:
Bankrotní a bonitní modely (predikční modely):
Komplexní hodnocení finanční stability společnosti • příznaky budoucích problémů a negativního vývoje.

Predikční modely:
Altmanův model Z-score • Index důvěryhodnosti • Kralickův Quick test • další modely • praktické příklady.

Výkonnost firmy, její pojetí a měření:
Vývoj v pojetí a ukazatelů výkonnosti • ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) a jejich využití ve finanční analýze • problémy jejich výpočtu • praktické příklady.

Pyramidové soustavy ukazatelů a jejich místo v hodnocení finanční stability a výkonnosti:
Du Pontův rozklad ukazatele rentability • rozklad ukazatele EVA • praktický příklad.

Po skončení výuky test IES, oprava a vyhodnocení.

Kategorie

Finance
Finanční analýza
Finanční management
Finanční kontrola a audit

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Ing. Dana Kubíčková, CSc. /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru