Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a dph v roce 2018

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 17.01.2018
Do: 19.01.2018
3 dny
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

5770

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Na seminářích získáte ucelené praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2018. Seznámíte se také s postupem, jak sestavovat závěrku s ohledem na nová pravidla.

Obsah

1. seminář:
17. 1. 2018; 9:00–16:00 • Daň z příjmů aktuálně pro rok 2018 • Bc. Marta Šťastná
• aktuální stav legislativy daně z příjmů,
• problematická ustanovení zákona pro sestavení daňového přiznání za rok 2017,
• nové závěry Koordinančních výborů KDP ČR a GFŘ,
• bezúplatné příjmy,
• osvobozené příjmy,
• úprava základu daně,
• zákonné opravné položky a rezervy,
• daňové a nedaňové výdaje,
• dlouhodobý majetek.

Dotazy a diskuze.

2. seminář:
18. 1. 2018; 9:00–16:00 • Účetní závěrka za rok 2017 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2018 • Ing. Jana Pilátová
Účetní závěrka za rok 2017:
Operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň).

Účetní závěrka (zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích).

Vazby mezi účetnictvím a daní z příjmů – u jednotlivých účetních témat budeme věnovat pozornost i problematice daně z příjmů, tzn., jaké podklady budeme potřebovat z účetnictví pro správné sestavení daňového přiznání a jak správně „sladit“ analytické účty s potřebami daní.

Daňový balíček 2017 a jeho dopady do účetnictví, eventuálně vliv na účetní závěrku za rok 2017 – vklady majetku do obchodní korporace (např. a. s., s. r. o.) a následný prodej obchodního podílu; změny v daňových odpisech hmotného a nehmotného majetku; daňový režim zálohy na výplatu podílu na zisku; vratitelný přeplatek na dani z příjmů aj.

Novinky ve vyhlášce pro podnikatele pro rok 2018.

Dotazy a diskuze.

3. seminář:
19. 1. 2018; 9:00–14:00 • DPH aktuálně pro rok 2018 • Ing. Eva Krekulová
• informace o legislativním vývoji,
• předmět daně, obchodní majetek,
• zrušení úpravy společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) a s tím související přechodné období,
• nová úprava pro vznik povinnosti přiznat daň,
• základ daně a jeho opravy,
• nový přístup k mankám, škodám a ztrátám majetku,
• nové režimy přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017,
• změny v oblasti správy daně (ručení, nespolehlivá osoba),
• praktické problémy.

Dotazy a diskuze.

Kategorie

Daně a účetnictví
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
DPH

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Ing. Jana Pilátová /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru