Mzdová problematika krok za krokem

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 18.09.2017
Do: 22.09.2017
5 dní
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

7990

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy.

Obsah

1. seminář:
18. 9. 2017; 9:00–16:00 • ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, DOVOLENÁ A PŘEKÁŽKY V PRÁCI • Mgr. Vladimír Černý
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance • druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení • zákaz výpovědi • povinnosti při ukončení PPV.

NÁROKY PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU: Odstupné • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru • potvrzení o zaměstnání.

PRACOVNÍ DOBA: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby • problematika přestávek v práci • evidence • konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení.

DOVOLENÁ: Dovolená za kalendářní rok • dovolená za odpracované dny • výměra a krácení dovolené • čerpání dovolené • náhrada za dovolenou.

PŘEKÁŽKY V PRÁCI: Překážky v práci na straně zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnavatele.

2. seminář:
19. 9. 2017; 9:00–16:00 • NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ, SRÁŽKY, VÝPLATA A ODMĚNA ZA PRÁCI • Ing. Marie Hajšmanová
ODMĚNA ZA PRÁCI: Základní formy odměňování za práci • kategorizace mezd • vnitřní mzdový předpis • minimální mzda • zaručená mzda • stanovení mzdy • mzdové složky • náhradní volno za práci přesčas a ve svátek • odměna za pracovní pohotovost • příplatky.

SRÁŽKY ZE MZDY: Dohody o srážkách ze mzdy • pořadí srážek • životní minimum • nezabavitelné minimum • exekuce.

VÝPLATA MZDY: Splatnost mzdy • stanovení výplatního termínu • splatnost mzdy ve zvláštních případech • uspokojení nároků • prodlení a jeho důsledky • úroky z prodlení.

NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ: Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • použití průměrného výdělku.

NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek pro náhradu • náhrada mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.

3. seminář:
20. 9. 2017; 9:00–16:00 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ • Vlasta Nováčková
Aktuální legislativa • účast na NP • okruh pojištěných osob • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • přerušení účasti na NP – podmínky nároku na dávky NP • druhy dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) • povinnosti zaměstnavatelů v NP • příklady.

4. seminář:
21. 9. 2017; 9:00–16:00 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ • Vlasta Nováčková
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Právní úprava SP • poplatníci pojistného na SP • vyměřovací základ a výpočet výše pojistného • splatnost a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP • příklady.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP • vyměřovací základ • rozhodné období a sazby pojistného • splatnost a odvod pojistného • cizinci ve zdravotním pojištění • příklady.

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Rozsah působnosti • účast na DP včetně okruhu pojištěných osob • doba pojištění a náhradní doba pojištění • výpočtový základ • rozhodné období • výpočet důchodu • druhy důchodů • ELDP • povinnosti zaměstnavatelů v DP • příklady.

5. seminář:
22. 9. 2017; 9:00–16:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI • Ing. Marie Hajšmanová
DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob • dílčí základy daně • stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti • vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociální a zdravotní pojištění • zaměstnanecké benefity • zálohy na daň a zvláštní sazba daně • slevy na dani, daňové zvýhodnění.

VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně • prohlášení k dani • vybírání záloh na daň v příkladech.

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování • roční zúčtování záloh na daň v příkladech • odpovědnost a povinnosti plátců daně.

Kategorie

Daně a účetnictví
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
DPH

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Ing. Marie Hajšmanová /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2017 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru