Daň z příjmů právnických osob (příklady)

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 14.09.2017
Do: 14.09.2017
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

2590

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení.

Základním principem semináře je praktické řešení ucelených příkladů z oblasti daně z příjmů právnických osob, které svou formou i obsahem odpovídají jednak příkladům používaných v rámci zkoušek KDP ČR i některých dalších organizací. Předpokladem pro smysluplnou účast na tomto typu semináře je znalost principů a alespoň základních pravidel zákona o daních z příjmů.

Seminář není výkladem daňové teorie, ale je veden formou komentovaného výpočtu příkladů s tím, že každý řešený problém je doplněn stručným připomenutím principů dané problematiky a řešení jednotlivých úkolů jsou vždy doplněna odkazy na příslušná ustanovení právních předpisů řešících daný problém.

Obsah

PŘÍKLADY OBSAHUJÍ ŠIROKOU PROBLEMATIKU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB JAKO NAPŘÍKLAD:
• princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů,
• položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání,
• vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů,
• zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti),
• zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti,
• správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech),
• daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek),
• daňové ošetření dluhů,
• zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů),
• problematika ceny obvyklé,
• zdaňování bezúplatných příjmů,
• daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace,
• praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku,
• uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně nových institutů typu odpočtu na vzdělávání učňů a studentů,
• uplatňování slev na dani,
• finanční a operativní leasing,
• podrobné daňové řešení vztahů vlastníka a uživatele majetku,
• specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů,
• daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další.

Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy.

Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů.

Kategorie

Daně a účetnictví
Daň z příjmu FO
Daň z příjmu PO
DPH

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Ing. Otakar Machala, QUD /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2017 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru