Řízení a prevence podnikových rizik, interaktivní 2 denní kurz

Praha
Od: 28.03.2019
Do: 28.03.2019
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

6000

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Poznámka:

Uvedená cena je cena za jednu osobu. Možné slevy viz http://www.timing.cz/slevy.php. V ceně kurzu je kniha: Kruliš, J.: Jak vítězit nad riziky. Linde Praha, 2011, ISBN 978-80-7201-835-2 v hodnotě 596 Kč – praktická příručka pro podnikatele, manažery, personalisty, auditory, poradce.
Sdílejte:

Účel / cíl

Interaktivní seminář o řízení podnikových rizik

V mnoha našich podnicích stále není zaveden účinný SYSTÉM MANAGEMENTU RIZIK. Manažeři se riziky systematicky nezabývají, často se starají, až když se něco stane. A to bývá samozřejmě mnohem dražší a časově náročnější než prevence.

Cíl:

1. Ujasnit si požadavky kladené na podnikové managementy rizik.

2. Seznámit se s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují:

- odhalovat nebezpečí a hrozby, nalézat jejich příčiny, především jako podklad pro rozhodování o preventivních opatřeních,
- zlepšovat schopností a motivaci zaměstnanců pro identifikaci zdrojů rizik,
- navrhovat a zavádět účinná opatření ke snižování pravděpodobnosti vzniku nežádoucích událostí,
- zavádět potřebné změny tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život.

3. Vyzkoušet si některé postupy identifikace a prevence rizik v modelových situacích.

Obsah

Rozsah: 2 dny, vždy 9:00 - 16:00 hod.

• Proč má být v každém podniku zaveden management rizik.
Co, kdy a jak mají podniky dělat, aby se uměly efektivně vyhýbat nežádoucím událostem:
o pomocí obecně použitelného diagnostického dotazníku společně sestavíme pořadí nejzávažnějších chyb podniků.

• Co k tomu potřebují
o kreativní diskuse a krátký brainstorming.

• Riziko jako příležitost zlepšovat podnikové procesy
o řízená diskuse na téma: Potenciální přínosy rizik a nežádoucích událostí.

• Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele
o diskuse na téma: Čím je řízeno chování zaměstnanců a jak ho můžeme zlepšovat,
o vyzkoušíme si na modelových případech postup, jehož cílem je zlepšovat produktivitu pracovních týmů,
o ukázkový trénink vedení lidí v problémových situacích pomocí Karet proaktivního leadershipu.

• Změnový management, navrhování nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, implementace změn, změny jako zdroje rizik
o modelové využití metody HPZ, ukázkový trénink komunikace s lidmi, aby chtěli a uměli jít do připravovaných nebo již realizovaných změn.

• Rizikologické myšlení
o diskuse a brainwriting na téma: Jak rizikologicky myslet, jakým škodlivým tendencím, sklonům, postojům, návykům je třeba se vyhnout.

• Zaměření na kořenové příčiny rizik, jejich součinnost a synergii
o modelové příklady kauzálních analýz.

• Využívání metod, které pomáhají podnikům a manažerům v každodenní praxi předcházet problémům, hrozbám a následným ztrátám, zejména:
o IPR - Identifikace procesů a rizik

Metoda umožňuje systematicky a v krátké době nalézt a pojmenovat rizikové procesy a slabá místa, která snižují konkurenceschopnost podniku, ohrožují jeho ekonomické výsledky, přinášejí hrozby nehod a úrazů, snižují výkonnost a spolehlivost procesů, produktivitu práce, mohou být důvodem pro odchody klíčových zaměstnanců, ztrátu zákazníků atd.

Výstupem jsou přehledy rizik uspořádané podle jejich závažnosti a podklady (registr rizik, karty rizik) pro formulacinápravných a preventivních opatření zejména v oblastech:
- procesní, bezpečnostní, změnový a znalostní management,
- spolehlivost lidského činitele - kompetence, postoje, leadership, komunikace, pracovní podmínky, motivační systémy, podniková kultura, koncepty interních zákazníků, vlastníků procesů, učící se organizace atd.

• HIT - Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech
Kritickým faktorem úspěšnosti a produktivity týmové práce je složení týmu. Přesto bývá výběr lidí do týmu podceňován.
Cílem metody je pomoci vedoucím a sestavovatelům pracovních týmů hodnotit dispozice kandidátů pro práci v týmu a pro zastávání potřebných týmových rolí.

• HPZ - Hodnocení postojů ke změnám
Život podniků (i lidí) je nepřetržitým sledem změn. Každá změna je spojena s riziky (vnitřními i vnějšími), a taky se zhoršením komunikace, snížením motivace atd. Proto má tak velký význam přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn a proto je tak důležité podporovat jejich odhodlání aktivně se do procesů jejich implementacezapojovat.
Cílem metody je hodnotit pracovníky a jejich postoje, rozpoznat, proč jsou pasivní, proč kritizují nebo naopak mlčí atd. Výsledky pak slouží manažerům k pochopení jak jednat s lidmi, kteří – z různých důvodů – nejsou ochotni změny akceptovat a pracovat pro ně.

• HIR - Hodnocení informačních rizik
Narušení kvality nebo spolehlivosti podnikových informací bývá zdrojem závažných procesních i ekonomických rizik. Metoda vyhodnocuje míru nebezpečí pro podnikové informace a ukazuje, které informace jsou ohroženy. Hodnoceny jsou možné dopady na podnikové řízení, na vznik procesních závad, nehod, snížení kvality produktů, na zájmy a motivaci zaměstnanců, na potřeby zákazníků atd.

Kategorie

Management
Rizikový management
Řízení
Systémy řízení a ISO

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

PhDr. Ing. Jiří Kruliš /

Dodavatel

TIMING Praha /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru