Řízení a prevence podnikových rizik, 1 denní kurz

Praha
Od: 23.10.2019
Do: 23.10.2019
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

4000

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Poznámka:

Možné slevy viz http://www.timing.cz/slevy.php
Sdílejte:

Účel / cíl

1. Vysvětlení a zdůvodnění principů a postupů managementu rizik, založeném na skutečnosti, že všechny podnikové procesy jsou v nějaké míře rizikové. Předpokladem je identifikace rizikových procesů, jejichž poznání přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH - pro podnik, jeho zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery…

2. Seznámení s metodou Identifikace Procesů a Rizik (IPR) a jejím využitím pro systematické hodnocení podniku, podnikového řízení a procesů a pro formulaci nápravných a preventivních opatření. Přínosem metody je, že poskytuje manažerům podklady pro rozhodnutí CO a PROČ je třeba změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek.

Metoda IPR vám pomůže systematicky a v krátké době nalézt a pojmenovat dosud skrytá potenciální rizika a slabá místa, která zbytečně snižují konkurenceschopnost vašeho podniku, ohrožují jeho ekonomické výsledky, přinášejí hrozby nehod a úrazů, snižují produktivitu práce, mohou být příčinou odchodů klíčových zaměstnanců, ztráty zákazníků atd.

Charakteristika metody: Podnětem pro vyvinutí metody IPR bylo poznání, že žádná z používaných metod nepokrývá dostatečně komplexně množinu rizikových procesů a faktorů. Přitom ověřenou skutečností je, že opomenutí třeba jediného významného rizika může znehodnotit výsledky prováděných analýz a následně i efekty uplatněných opatření. To, jak efektivně a včas jsou rizika a jejich příčiny rozpoznány a odstraňovány, bezprostředně rozhoduje o tom, jak velké budou ztráty způsobené snížením kvality procesů, případnými poruchami či výpadky procesů, sníženou výkonností a spolehlivostí pracovníků, nebo dokonce nehodami a haváriemi. Zároveň to má zásadní vliv na produktivitu a spolehlivost procesů, jak řídicích, tak provozních.

Obsah

- Nejčastější chyby podnikových managementů.
- Proč musí být v každém podniku zaveden systém managementu rizik.
- CO, KDY a JAK musí každý podnik dělat, aby se v každodenní praxi uměl efektivně vyhýbat hrozbám,
problémům, selháním, nehodám a jiným nežádoucím událostem. Co k tomu potřebuje.
- Riziko jako příležitost.
- Změny jako zdroj rizik.
- Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele.
- Rizikologické myšlení – principy a příklady, kauzální analýzy příčin
- Využití metody IPR jako nástroje řízení

- Cíle metody IPR:
1. Identifikovat potenciální rizikové procesy.
2. Určit (pojmenovat) systémové a procesní příčiny rizik.
3. Klasifikovat identifikované procesy a faktory podle jejich závažnosti a urgentnosti potřebných změn (nápravných a preventivních opatření).
4. Zpřehlednit aktuální rizikové pole formou tabulek a grafů.
5. Formulovat argumenty a zdůvodnění potřebných změn jednak pro účely rozhodování a pro přípravu potřebných změnových projektů,
jednak pro komunikaci se zaměstnanci, jako předpokladu jejich úspěšné implementace.
6. Formulovat opatření v oblastech:
- strategický management
- podniková struktura
- spolehlivost lidského činitele - kompetence, postoje, leadership, pracovní podmínky, motivační systémy, podniková kultura
- projektové řízení a změnový management
- BOZP
- znalostní management
- koncepty učící se organizace, interních zákazníků, vlastníků procesů atd.

Kategorie

Management
Rizikový management
Řízení
Systémy řízení a ISO

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

PhDr. Ing. Jiří Kruliš /

Dodavatel

TIMING Praha /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru